nhabaovietthuong.com 

CÁC AUDIO MỚI NHẤT TRONG NĂM 2013


 

 

  • NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG TRẢ LỜI DIỄN ĐÀN CHIÍNH KHÍ VIỆT 07.04.2013

 

 

  • NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG TRẢ LỜI DIỄN ĐÀN CHÍNH KHÍ VIỆT 23.02.2013

 

 AUDIO MP 3

 

  • NHÀ BÁO VIỆT THƯỜNG TRẢ LỜI DIỄN ĐÀN CHÍNH KHÍ VIỆT 05. JAN. 2013
  • Bài nói chuyện với nhiểu đề tài như: "Vì sao tập đoàn ngụy quyền Việt gian cộng sản đang cố chạy tội cho những tên sát nhân, thủ phạm trực tiếp gây tội ác trong vụ thảm sát hơn 6000 đồng bào tại Huế, Tết Mậu Thân 1968, như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Văn Hảo, Nguyễn Đắc Xuân và Lê Thị Đoan Trinh ...v.v...". Vì sao chúng cố tình bôi bẩn cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, cùng nhiều đề tài có tính tư liệu lịch sử và thời sự khác. Audio gồm 4 phần.
  • Về mặt phải và trái của "phong trào Nhân Văn Giai Phẩm". Audio gồm 4 phần.

AUDIO MP3

Youtube links:

Phần 1http://youtu.be/9jzBWAnym6c

Phần 2 http://youtu.be/LTcyXrExDoE

Phần 3 http://youtu.be/9h1Bg0pku38

Phần 4http://youtu.be/Q-wPkstPDPU

Phần 5http://youtu.be/z8MnNRqBrfg

CÁC AUDIO MỚI NHẤT CUỐI NĂM 2012


 

 

Tt c các Audio đã từng đăng tải của nhà báo Việt Thường sẽ lần lượt được bổ khuyết và lưu trữ tại:

DANH MỤC AUDIO LƯU TRỮ


 

   

 

 

 

 

 

Bisher noch keine Einträge.

Oder wählen Sie über "Inhalte einfügen" interessante Module aus, die Sie an die gewünschte Stelle positionieren können.